Presentation of the Letters of Credence of Ambassador Cherif Chikhi to President Nguyen Minh Triet. (Hanoi, 03/12/2009)

Presentation of the Letters of Credence of Ambassador Cherif Chikhi to President Nguyen Minh Triet. (Hanoi, 03/12/2009)

Lời chào mừng của Đại sứ

Tôi rất vui khi gửi tới các bạn lời chào trân trọng nhất thông qua trang web của Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam và xin cảm ơn các bạn đă quan tâm đến đất nước An-giê-ri và những mối quan hệ giữa An-giê-ri và Việt Nam.

Bên cạnh những thông tin chung về An-giê-ri và hoạt động của Đại sứ quán, kiêm nhiệm thêm ba nước Cam-bu-chia, Lào và My-an-ma, trang web này, được xây dựng bằng ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt Nam, giới thiệu nhiều đường dẫn đến một cánh cửa rộng mở vào An-giê-ri. Chắc chắn điều đó sẽ giúp các bạn tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác đa về các thể chế chính trị, kinh tế, thương mại và văn hoá của An-giê-ri.

Quan hệ giữa hai dân tộc An-giê-ri và Việt Nam – lâu đời và có truyền thống lịch sử – đă được rèn rũa trong cuộc đấu tranh anh dũng của hai đất nước chúng ta để giành độc lập dân tộc, thoát khỏi ách đô hộ thực dân và hưởng độc lập hoàn toàn. Mối quan hệ đó – vẫn như trước đây – là sự đoàn kết mạnh mẽ, sự tham vấn chặt chẽ và là sự chia sẻ những giá trị chung, nguyện vọng hoà b́nh và khát vọng chính đáng về sự tiến bộ, phát triển và thịnh vượng.

Chúc các bạn cảm thấy thoải mái khi truy cập vào trang web của chúng tôi.

Chuyến thăm Nhà Nước tại Angiêri của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết. (13-15/04/2010)

Chuyến thăm Nhà Nước tại Angiêri của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết. (13-15/04/2010)

Đại sứ Chérif CHIKHI tŕnh quốc thư lên Chủ tịch Lào Choummaly SAYASONE (Vientiane, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Đại sứ Chérif CHIKHI tŕnh quốc thư lên Chủ tịch Lào Choummaly SAYASONE (Vientiane, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Kỷ niệm thứ 56 cuộc Cách mạng Vinh quang của Angiêri, Ngày 01 tháng 11 năm 1954

Bài phát biểu của Đại sứ Chikhi. (01/11/2010)

Bài phát biểu của Đại sứ Chikhi. (01/11/2010)

Phỏng vấn cho báo Tin ViệtnamNews. (01/11/2010)

Đại sứ Chikhi chào đón bà Nguyễn Thị B́nh, nhân dịp cử hành kỷ niệm thứ 56 cuộc Cách mạng Vinh quang của ngày 1 tháng 11 năm 1954.

Đại sứ Chikhi chào đón bà Nguyễn Thị B́nh, nhân dịp cử hành kỷ niệm thứ 56 cuộc Cách mạng Vinh quang của ngày 1 tháng 11 năm 1954.

Phỏng vấn của Đại sứ Cherif Chikhi. (14/04/2011)

Phỏng vấn của Đại sứ Cherif Chikhi. (14/04/2011)

Africa-Day-2011-3

Africa-Day-2011-2

Đại sứ Chérif Chikhi tham gia lễ kỷ niệm Ngày Châu Phi (lần thứ 48) và triển lăm tranh phong cảnh phong phú của đất nước Angiêri (ngày 26/5/2011)

Đại sứ Chérif CHIKHI tŕnh quốc thư lên Nhà vua Campuchia NORODOM Sihamoni (Phnom Penh, ngày 21 tháng 6 năm 2011).

Đại sứ Chérif CHIKHI tŕnh quốc thư lên Nhà vua Campuchia NORODOM Sihamoni (Phnom Penh, ngày 21 tháng 6 năm 2011).

Đại sứ Chérif CHIKHI tŕnh quốc thư lên Tổng thống Myanma Thein Sein (Nay Pyi Taw, ngày 26 tháng 9 năm 2011).

Đại sứ Chérif CHIKHI tŕnh quốc thư lên Tổng thống Myanma Thein Sein (Nay Pyi Taw, ngày 26 tháng 9 năm 2011).

Bài phát biểu của Đại sứ Chikhi. (01/11/2010)

Lễ kỷ niệm lần thứ 57 cuộc Cách mạng vinh quang, ngày 1 tháng 11 năm 1954. (ngày 1 tháng 11 năm 2011)

Bầu cử Quốc hội 2012