Ngày 14 tháng 1 năm 2010, Thủ tướng nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt nam Nguyễn Tấn Dũng đă tiếp Đại sứ Chérif Chikhi.

Nhân dịp này, hai bên đă cùng nhau nhắc lại mối quan hệ hợp tác và đoàn kết truyền thống lâu đời giữa Angiêri và Việt nam. Hai bên cũng đă điểm lại t́nh h́nh hợp tác song phương và viễn cảnh phát triển mối quan hệ này, đặc biệt là tại Uỷ ban Hỗn hợp hợp tác song phương diễn ra sắp tới đây.

Thủ tướng Chính phủ Việt nam đă tái khẳng định Việt nam sẵn sàng hợp tác với Angiêri trên trường quốc tế, v́ hoà b́nh, hợp tác và phát triển.

rencontre-Amb-Alg-et-PM-VN-14jan10