President-Palestine-et-Ambassadeur-Chikhi-26mai10

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm 2010, Chủ tịch Chính quyền dân tộc Palestine, ông Mahmoud ABBAS (ABOU MAZEN) đă tiếp các đại sứ Arập tại Hà nội, trong đó có Đại sứ Chérif Chikhi.