Đại sứ Cherif CHIKHI tiếp, ngày 12 Tháng Tám 2011, Ông Nguyễn Trọng Do, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia của Việt Nam.

Cuộc họp tập trung vào các cơ hội hợp tác giữa Algeria và Việt Nam trong lĩnh vực học tập.

Amb_Recteur_aug11_02