Ngày 11 tháng 3 năm 2011, Đại sứ Cherif Chikhi gặp gỡ với ông Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cuộc họp tập trung vào các mối quan hệ hợp tác giữa Algeria và Việt Nam.